நபி மொழி தொகுப்பு

புஹாரி தமிழாக்கம்

அத்தியாயம்: 1 – வேத அறிவிப்பின் (வஹீ) ஆரம்பம்

அத்தியாயம்: 2 – இறை நம்பிக்கை (ஈமான்)

அத்தியாயம்: 3 – கல்வி

அத்தியாயம்: 4 – உளூ (அங்கசுத்தி)

அத்தியாயம்: 5  – குளியல்

அத்தியாயம்: 6 – மாதவிடாய்

அத்தியாயம்: 7 – தயம்மும்

அத்தியாயம்: 8 – தொழுகை

அத்தியாயம்: 9 – தொழுகை நேரங்கள்

அத்தியாயம்: 10 – பாங்கு

அத்தியாயம்: 11 – ஜுமுஆத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 12 – அச்சநேரத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 13 – இரு பெரு நாட்கள்

அத்தியாயம்: 14 – வித்ருத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 15 – மழைவேண்டிப் பிரார்த்தித்தல்

அத்தியாயம்: 16 – கிரகணங்கள்

அத்தியாயம்: 17 – குர்ஆனில் உள்ள சஜ்தா வசனங்களை ஓதியதியதற்காக சஜ்தா செய்தல்

அத்தியாயம்: 18 – கஸ்ர் தொழுகை

அத்தியாயம்: 19 – தஹஜ்ஜுத்

அத்தியாயம்: 20 – புனிதப் பள்ளிவாசல்களில் தொழுவதன் சட்டம்

அத்தியாயம்: 21 – தொழுகையில் செய்யும் பிற செயல்கள்

அத்தியாயம்: 22 – தொழுகையில் ஏற்படும் மறதி

அத்தியாயம்: 23 – ஜனாஸாவின் சட்டங்கள்

அத்தியாயம்: 24 – ஸகாத்தின் சட்டங்கள்

அத்தியாயம்: 25 – ஹஜ்

அத்தியாயம்: 26 – உம்ரா

அத்தியாயம்: 27 – (ஹஜ் செய்யவிடாமல்) தடுக்கப்படுதல்

அத்தியாயம்: 28 – இஹ்ராம் கட்டிய நிலையில் தவறுதலாக வேட்டையாடுவதற்குரிய பரிகாரம்

அத்தியாயம்: 29 – மதீனாவின் சிறப்புகள்

அத்தியாயம்: 30 – நோன்பு

அத்தியாயம்: 31 – தராவீஹ் தொழுகை

அத்தியாயம்: 32 – லைலத்துல் கத்ரின் சிறப்பு

அத்தியாயம்: 33 – இஃதிகாஃப்

அத்தியாயம்: 34 – வியாபாரம்

அத்தியாயம்: 35 – ஸலம் (முன்பணம் பெறுதல்)

அத்தியாயம்: 36 – விலைகோள் உரிமை

அத்தியாயம்: 37 – வாடகை மற்றும் கூலிக்கு ஆள் அமர்த்து

அத்தியாயம்: 38 – கடன்சாட்டல் (ஹவாலா)

அத்தியாயம்: 39 – பிணையாக்கல் (கஃபாலா)

அத்தியாயம்: 40 – அதிகாரம் வழங்கல் (வகாலா)

அத்தியாயம்: 41 – வேளாண்மையும் நிலக் குத்தகையும்

அத்தியாயம்: 42 – முஸாக்காத் – நீர்ப்பாசன அடிப் படையில் தோப்புகளை குத்தகைக்கு விடுதல்

அத்தியாயம்: 43 – கடன் வாங்குதல், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல்

அத்தியாயம்: 44 – வழக்குகள் (முறையீடுகள்), தகராறுகள்

அத்தியாயம்: 45 – கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருள்

அத்தியாயம்: 46 – அநீதிகளும் அபகரித்தலும்

அத்தியாயம்: 47 – கூட்டுச் சேருதல்

அத்தியாயம்: 48 – அடைமானம்

அத்தியாயம்: 49 – அடிமையை விடுதலை செய்தல்

அத்தியாயம்: 50 – முகாத்தப் – விடுதலைப் பத்திரம் எழுதிக் கொடுக்கப்பட்ட அடிமை

 

முஸ்லிம் தமிழாக்கம்

அத்தியாயம்: 1 – ஹதீஸ் கலை

அத்தியாயம்: 2 – ஈமான்

அத்தியாயம்: 3 – உளூ

அத்தியாயம்: 4 – மாதவிடாய்

அத்தியாயம்: 5 – தொழுகை

அத்தியாயம்: 6 – மஸ்ஜித் தொழுமிடங்கள்

அத்தியாயம்: 7 – பிரயாணத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 8 – ஜும்ஆ

அத்தியாயம்: 9 – பெருநாள் தொழுகை

அத்தியாயம்: 10 – மழைத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 11 – கிரகணத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்

அத்தியாயம்: 13 – ஜகாத்

அத்தியாயம்: 14 – நோன்பு

அத்தியாயம்: 15 – ஹஜ்

அத்தியாயம்: 16 – திருமணம்

அத்தியாயம்: 17 – பால்குடி (சட்டம்)

அத்தியாயம்: 18 – தலாக் (விகாகரத்து)

அத்தியாயம: 19 – சாப அழைப்பு பிரமாணம்

அத்தியாயம்: 20 – அடிமையை விடுதலை செய்தல்

அத்தியாயம்: 21 – வியாபாரங்கள்

அத்தியாயம்: 22 – கனிகள்

அத்தியாயம்: 23 – வாரிசு உரிமைச் சட்டம்

அத்தியாயம்: 24 – அன்பளிப்புகள்

அத்தியாயம்: 25 – இறுதி விருப்பம்

 அத்தியாயம்: 26 – நேர்த்திக்கடன்

அத்தியாயம்: 27 – சத்தியங்கள்

அத்தியாயம்: 28 – பழிக்குபழி வாங்குதல் மற்றும் இழப்பீடு

அத்தியாயம்: 29 – குற்றவியல் தண்டனைகள்

அத்தியாயம் : 30 – இஸ்லாமிய தீர்ப்புகள்

அத்தியாயம்: 31 – தவறவிட்ட பொருட்கள்

அத்தியாயம்: 32 – அறப்போரும் வழிகாட்டும் நெறிகளும்

அத்தியாயம்: 33 – ஆட்சி அதிகாரம்

அத்தியாயம்: 34 – வேட்டை பிராணிகளும் அறுக்கப்படும் பிராணிகளும் உண்ண தக்க பிராணிகளும்

அத்தியாயம்: 35 – குர்பானி பிராணிகள்

அத்தியாயம்: 36 – குடிபானங்கள்

அத்தியாயம்: 37 – ஆடையும் அலங்காரமும்

அத்தியாயம்: 38 – நற்பண்புகள்

அத்தியாயம்: 39 – சலாம் கூறுதல்

அத்தியாயம்: 40 – சொல்லொழுக்கம்

அத்தியாயம்: 41 – கவிதை

அத்தியாயம்: 42 – கனவுகள்

அத்தியாயம்: 43 – நபிமார்களின் சிறப்புகள்

அத்தியாயம்: 44 – நபித்தொழர்களின் சிறப்புகள்

அத்தியாயம்: 45 – பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வது உறவை பேணி வாழ்வதும் நன்மை செய்வதும்

அத்தியாயம்: 46 – விதி

அத்தியாயம்: 47 – கல்வி

அத்தியாயம்: 48 – பிரார்த்தனைகள்

அத்தியாயம்: 49 – பாவ மன்னிப்பு

அத்தியாயம்: 50 – நயவஞ்சகத் தன்மைகளும் அதற்குரிய தண்டனைகளும்

அத்தியாயம்: 51 – மறுமை சொர்கம் நகரம்

அத்தியாயம்: 52 – குழப்பங்களும் மறுமை நாளின் அடையாளங்களும்

அத்தியாயம்: 53 – உலக ஆசை இல்லாமல் இருப்பதும் எளிமையாக இருப்பதும்

அத்தியாயம்: 54 – விளக்கங்கள்

 

மற்றவை விரைளில் இன்ஷால்லாஹ்…...

மற்றவை விரைளில்இன்ஷால்லாஹ்……

(நன்றி:Onlinepj)
4-உளூ (அங்கசுத்தி)
5-குளியல்
6-மாதவிடாய்
7-தயம்மும்
8-தொழுகை
9-தொழுகை நேரங்கள்
10-பாங்கு
11-ஜுமுஆத் தொழுகை
12-அச்சநேரத் தொழுகை
13-இரு பெருநாட்கள்
14-வித்ருத் தொழுகை
15-மழைவேண்டிப் பிரார்த்தித்தல்
16-கிரகணங்கள்
17-குர்ஆனில் உள்ள சஜ்தா வசனங்களை ஓதியதியதற்காக சஜ்தா செய்தல்
18-கஸ்ர் தொழுகை
19-தஹஜ்ஜுத்
20-புனிதப் பள்ளிவாசல்களில் தொழுவதன் சட்டம்
21-தொழுகையில் செய்யும் பிற செயல்கள்
22-தொழுகையில் ஏற்படும் மறதி
23-ஜனாஸாவின் சட்டங்கள்
24-ஸகாத்தின் சட்டங்கள்
25-ஹஜ்
26-உம்ரா
27-(ஹஜ் செய்யவிடாமல்) தடுக்கப்படுதல்
28-(இஹ்ராம் கட்டிய நிலையில் தவறுதலாக வேட்டையாடுவதற்குரிய பரிகாரம்
29-மதீனாவின் சிறப்புகள்
30-நோன்பு
31-தராவீஹ் தொழுகை
32-லைலத்துல் கத்ரின் சிறப்பு
33-இஃதிகாஃப்
34-வியாபாரம்
35-ஸலம் (முன்பணம் பெறுதல்)
36விலைகோள் உரிமை
37-வாடகை மற்றும் கூலிக்கு ஆள் அமர்த்து
38-கடன்சாட்டல் (ஹவாலா)
39-பிணையாக்கல் (-கஃபாலா.)
40-அதிகாரம் வழங்கல் (-வகாலா.)
41-வேளாண்மையும் நிலக் குத்தகையும்.
42-முஸாக்காத் – நீர்ப்பாசன அடிப் படையில் தோப்புகளை குத்தகைக்கு விடுதல்
43-கடன் வாங்குதல், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல்
44-வழக்குகள் (முறையீடுகள்), தகராறுகள்.
45-கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருள்.
46-அநீதிகளும் அபகரித்தலும்
47-கூட்டுச் சேருதல்
48-அடைமானம்
49-அடிமையை விடுதலை செய்தல்
50-‘முகாத்தப்’- விடுதலைப் பத்திரம் எழ
51(‘ஹிபா’ எனும்) அன்பளிப்பும் அதன் சிறப்பும்
52-சாட்சியங்கள்
53-சமாதானம்
54(ஒப்பந்தங்களில் இடப்படும்) நிபந்தனைகள்
55-மரண சாசனங்கள்
56-அறப்போரும் அதன் வழிமுறைகளும்.
57-குமுஸ் – ஐந்திலொரு பங்கு கடமையாகும்
58-‘ஜிஸ்யா’ காப்பு வரி ஒப்பந்தமும், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தமும்
59-படைப்பின் ஆரம்பம்
60-நபிமார்கüன் செய்திகள்
61-குறைஷி மற்றும் நபி (ஸல்) அவர்களின் சி
62-நபித் தோழர்களின் சிறப்புகள்
63-அன்சாரிகளின் சிறப்புகள்
64-(நபிகளார் காலத்துப்)போர்கள்
65-திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை
66-குர்ஆனின் சிறப்புகள்
67-திருமணம்
68-மணவிலக்கு (தலாக்)
69-(குடும்பச்) செலவுகள்
70-உணவு வகைகள்
71-அகீகா
72-(உண்பதற்காக) அறுக்கப்படும் பிராணிகள
73-குர்பானி (தியாக)ப் பிராணிகள்
74-குடிபானங்கள்
75-நோயாளிகள்
76-மருத்துவம்
77-ஆடை அணிகலன்கள்
78-நற்பண்புகள்
79-(வீட்டுக்குள் நுழைய) அனுமதி கோருதல்
80-பிரார்த்தனைகள்
81-நெகிழ்வூட்டும் அறவுரைகள்
82-(தலை)விதி
83-சத்தியங்களும் நேர்த்திக்கடன்களும்
84-சத்திய (முறிவுக்கான) பரிகாரங்கள்
85-பாகப் பிரிவினைச் சட்டங்கள்
86-குற்றவியல் தண்டனைகள்
87-இழப்பீடுகள்
88-இஸ்லாத்திலிருந்து வெளியேறியோர் மற்றும் அசத்தியத்தில் இருப்பவர்களுடன் போர் புரிவது பற்றி
89-(குற்றங்கள் புரியுமாறு) நிர்ப்பந்தி
90-தந்திரங்கள்
91-கனவுக்கு விளக்கமளித்தல்
92-குழப்பங்கள் (சோதனைகள்)
93-நீதியும் நிர்வாகமும்
94-எதிர்பார்ப்பு
95-தனிநபர் தரும் தகவல்கள்
96-இறைவேதத்தையும் நபிவழியையும் கடைபிடித்தல்
97-ஓரிறைக் கோட்பாடு

முஸ்லிம் தமிழாக்கம்

அத்தியாயம் – 1 ஹதீஸ் கலை
அத்தியாயம் – 2 ஈமான்
அத்தியாயம் – 3 உளூ

மற்றவை விரைளில்இன்ஷால்லாஹ்…...

(நன்றி:Onlinepj)
அத்தியாயம்: 4 மாதவிடாய்
அத்தியாயம் :5 தொழுகை
அத்தியாயம் : 6 மஸ்ஜித் – தொழுமிடங்கள்
அத்தியாயம் : 7 பிரயாணத் தொழுகை
அத்தியாயம் : 8 ஜும்ஆ
அத்தியாயம் : 9 பெருநாள் தொழுகை
அத்தியாயம் : 10 மழைத் தொழுகை
அத்தியாயம் : 11 கிரகணத் தொழுகை
அத்தியாயம் : 12 ஜனாஸா சட்டங்கள்
அத்தியாயம் : 13 ஜகாத்
அத்தியாயம் : 14 நோன்பு
அத்தியாயம் : 15 ஹஜ்
அத்தியாயம் : 16 திருமணம்
அத்தியாயம் : 17 பால்குடி சட்டங்கள்
அத்தியாயம் : 18 தலாக் (விகாகரத்து)
அத்தியாயம் : 19 லிஆன் (சாப அழைப்பு பிரமாணம்)
அத்தியாயம் : 20 அடிமையை விடுதலை செய்தல்
அத்தியாயம் : 21 வியாபாரம்
அத்தியாயம் : 22 கனிகள்
அத்தியாயம் : 23 வாரிசு உரிமைச் சட்டம்
அத்தியாயம் : 24 அன்பளிப்புகள்
அத்தியாயம் : 25 வசியத்
அத்தியாயம் : 26 நேர்ச்சை
அத்தியாயம் : 27 சத்தியம் செய்தல்
அத்தியாயம் : 28 பழிக்குபழி வாங்குதல் மற்றும் இழப்பீடு
அத்தியாயம் : 29 குற்றவியல் சட்டங்கள்
அத்தியாயம் : 30 இஸ்லாமிய தீர்ப்புகள்
அத்தியாயம் : 31 தவறவிட்ட பொருட்கள்
அத்தியாயம் : 32 அறப்போரும் வழிகாட்டும் நெறிகளும்
அத்தியாயம் : 33 ஆட்சி அதிகாரம்
அத்தியாயம் : 34 வேட்டை பிராணிகளும் அறுக்கப்படும் பிராணிகளும் உண்ண தக்க பிராணிகளும்
அத்தியாயம் : 35 குர்பானி பிராணிகள்
அத்தியாயம் : 36 குடிபானங்கள்
அத்தியாயம் : 37 ஆடையும் அலங்காரமும்
அத்தியாயம் : 38 நற்பண்புகள்
அத்தியாயம் : 39 சலாம் கூறுதல் (முகமன்)
அத்தியாயம் : 40 சொல்லொழுக்கம்
அத்தியாயம் : 41 கவிதை
அத்தியாயம் : 42 கனவுகள்
அத்தியாயம் : 43 நபிமார்களின் சிறப்புகள்
அத்தியாயம் : 44 நபித் தொழர்களின் சிறப்புகள்
அத்தியாயம் : 45 பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வது உறவை பேணி வாழ்வதும் நன்மை செய்வதும்
அத்தியாயம் : 46 விதி
அத்தியாயம் : 47 கல்வி
அத்தியாயம் : 48 பிரர்த்தனைகள்
அத்தியாயம் : 49 பாவ மன்னிப்பு
அத்தியாயம் : 50 நயவஞ்சகத் தன்மைகளும் அதற்குரிய தண்டனைகளும்
அத்தியாயம் : 51 மறுமை சொர்கம் நகரம்
அத்தியாயம் : 52 குழப்பங்கள்
அத்தியாயம் : 53 உலக ஆசை இல்லாமல் இருப்பதும் எளிமையாக இருப்பதும்
அத்தியாயம் : 54 விளக்கங்கள்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.